Informatie beursindexen

Nut van een beursindex

Om in één oogopslag de economische evolutie van een land te meten gebruikt men beursindexen. Er bestaan ook meer gespecialiseerde indexen die de economische evolutie van industriële sectoren zoals het bankwezen of de automobielsector meten.

 

Wat is een beursindex?

Een beursindex is een gewogen gemiddelde –grote bedrijven wegen zwaarder– van de beurswaarde van een aantal aandelen. De Franse index CAC bestaat bijvoorbeeld uit 40 aandelen. De Duitse Dax index is dan weer gebaseerd op 30 aandelen. De AEX is de index van de beurs in Nederland en bestaat uit 25 aandelen.

De waarde van een index wordt uitgedrukt in punten. De Nederlandse AEX index werd bijvoorbeeld gelanceerd op 3 januari 1983 met een basiswaarde van 45 punten. De huidige waarde van de index is rond de 450 punten. Dit wil dus zeggen dat de beurswaarde van de 25 grootste bedrijven in Nederland vertienvoudigd is sinds 1983.

 

De AEX wordt elke 15 seconden berekend

Het staat iedereen vrij een beursindex te ontwerpen die weergeeft wat hij wil meten. Er bestaan dus veel verschillende indexen. De meest gevolgde indexen zijn echter die indexen die door de beurzen zelf berekend en verspreid worden. De AEX index wordt door NYSE Euronext gedurende de beursuren elke 15 seconden opnieuw berekend en verspreid. De samenstelling van de index wordt elk jaar herbekeken. Aandelen kunnen uit de index verdwijnen, bijvoorbeeld na een overname of serieuze inkrimping, of toegevoegd worden. Geen aandeel heeft een gewicht van meer dan 15% in de AEX index.

De onderstaande grafieken (bron: NYSE Euronext) tonen enerzijds de evolutie van CAC 40 en de SBF 120 beursindex sinds de jaren negentig en anderzijds de evolutie van de volatiliteit van de indexen. Belangrijk is op te merken dat de volatiliteit toeneemt in slechte beursjaren. Onzekerheid leidt tot volatiliteit.

Grafiek CAC40

 

Grafiek CAC40